Factuur - Frans

Fransen spreken minder goed Engels en worden graag aangesproken in hun eigen taal.

Download voorbeeldfactuurin het Frans

Voorbeeld factuur in Frans

Fransen geven er de voorkeur aan om in hun eigen taal aangesproken te worden. Een factuur in het Frans kan men lezen en dat zorgt ervoor dat de factuur ook eerder betaald wordt.

Als je goederen of diensten exporteert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering, dan moet je factuur aan extra eisen voldoen:

  • Vermeld naast jouw btw-nummer ook het btw-nummer van je klant op de factuur
  • Factureer met 0% btw. Zet op je factuur een aanduiding waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld 'Btw verlegd' met verwijzing naar het wetsartikel op de factuur in elke gewenste taal. In het Frans: 'Autoliquidation de la TVA (artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112)'

Je brengt wel btw in rekening als je goederen levert en je klant hoeft geen btw-aangifte te doen, bijvoorbeeld bij particulieren. Let op! Raadpleeg bij buitenlandse leveringen altijd de website van de Belastingdienst.


Vertaling factuur Nederlands - Frans

Aan
Aan klant
Aantal
Adres
Artikel
Bedrag
Betaald
Betaalgegevens
Betaaltermijn
Btw
Btw verlegd
Btw%
Btw-nr.
Btw-nummer
Creditnota
Eenheid
E-mail
Factuur
Factuurbedrag
Factuurdatum
Factuurnr.
Factuurnummer
Internet
Kamer van koophandel
Klant
Klantnr.
Klantnummer
Kopie factuur
Korting
KvK-nr.
Leverdatum
Nr.
Nummer
Offerte
Omschrijving
Onderwerp
Orderbevestiging
Postcode
Prijs excl. btw
Proforma factuur
Subtotaal
Te betalen
Telefoon
Totaal
Totaal btw
Totaal btw 21%
Totaal btw 6%
Totaal excl. btw
Totaal incl. btw
Valuta
Vervaldatum
Voorwaarden & opmerkingen
Website

À
Au client
Qté
Adresse
Article
Montant
Payé
Détails du paiement
Délai de paiement
TVA
Autoliquidation de la TVA
TVA%
N° TVA
Numéro de TVA
Note de crédit
Unité
Email
Facture
Montant facture
Date de la facture
N° de facture
Numéro de facture
Internet
Chambre de commerce
Client
N° de client
Numéro de client
Copie facture
Réduction
CdC N°
Date de livraison
Non.
Nombre
Offre
Désignation
Sujet
Confirmation
Code postal
Prix unitaire HT
Facture proforma
Total HT
Montant dû
Telephone
Total
Total TVA
Total TVA 21%
Total TVA 6%
Montant HT
Net à payer
Devise
Date d'échéance
Termes et notes
site Web

Download gratis Excel factuur voorbeeld

Vul jouw naam en email in het formulier in om direct toegang te krijgen tot het gratis factuursjabloon in Excel (slechts voor een beperkte tijd beschikbaar)

privacy We beschermen je privacy en sturen nooit spam